top of page
endinamosis_haidari_omadika_paidia.jpg

Ομαδικά προγράμματα για Παιδιά

Δημιουργικό Παιχνίδι/ Messy Play

Το Messy Play είναι ένα θεραπευτικό παιχνίδι κατάλληλο για  παιδιά όλων των ηλικιών με στόχο να διεγείρουν μέσα από αυτό όλες τις αισθήσεις τους.

 

Με τη φυσική περιέργεια και ορμή που τα διακρίνει, καθοδηγούμενα από τον εαυτό τους και μόνο, εξερευνούν ελεύθερα και πειραματίζονται σε ασφαλές περιβάλλον, με τον δικό τους τρόπο και στο δικό τους χρόνο. Αυτό το είδος παιχνιδιού είναι ουσιαστικά η φυσική έκφραση του κάθε παιδιού, την οποία στερούνται συχνά τα παιδιά της πόλης, λόγω των έντονων ρυθμών και των περιορισμών που δέχονται για θέματα καθαριότητας, τάξης και ασφάλειας.

Σε ένα οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο, όπως αυτό του messy play, χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις και ο παιδικός εγκέφαλός δέχεται αισθητηριακά ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη του ανάπτυξη.

Τέλος, τα παιδιά νιώθουν ελεύθερα να εκφραστούν, να εξερευνήσουν και να βιώσουν νέες εμπειρίες σε ένα πλαίσο στο οποίο δεν υπάρχει κριτική, ούτε σωστό και λάθος.

 

Ομάδα «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου»

Πολλές φορές τα παιδιά βιώνουν έντονα συναισθήματα αλλά δυσκολεύονται να τα εξωτερικεύσουν, να τα εκφράσουν με λέξεις. Τα συναισθήματα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και επηρεάζουν βαθύτατα τη συμπεριφορά μας, ακόμα και αν δεν έχουμε πάντοτε επίγνωση για αυτό.

 

Οι δεξιότητες που αφορούν τη ρύθμιση των συναισθημάτων αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της νηπιακής και παιδικής ηλικίας, και συνεχίζουν να ωριμάζουν στη διάρκεια της εφηβείας. Αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία, τις σχολικές επιτεύξεις και τις καλές κοινωνικές σχέσεις

Μέσα απο το παιχνίδι, τη μουσική, την τέχνη και την έκφραση, τα παιδιά μπορούν  να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα αποδέχονται και εν τέλει να τα διαχειρίζονται.

Στόχος της ομάδας ¨Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου¨ είναι να διδάξει στα παιδιά πως να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται συναισθήματα όπως:

 • Το Άγχος

 • Η Αγωνία

 • Η Ανυπομωνυσία, 

 • Ο Θυμός,

 •  Η Απογοήτευση,

 •  Η Ανασφάλεια 

Επιπλέον μέσα από την ομάδα το παιδί μπορεί να αναπτύξει καλύτερα:

 • Δεξιοτήτες επικοινωνίας

 • Την αλληλεπίδραση με τους άλλους

 • Την  αυτο-έκφρασή του

 • Την έκφραση και επεξεργασία διαφορετικών συναισθημάτων

Μουσικοθεραπεία

Η μουσική αντίληψη είναι μια κοινή ικανότητα των ανθρώπων απο την φύση. Αυτό φαίνεται απο το πόσο εύκολα ανταποκρίνονται τα μωρά απο τα πρώτα κι όλας ακούσματα.

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η ικανότητα, να ανταποκρίνονται δηλαδή τα παιδιά στη μουσική, δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε δυσκολία, σύνδρομο ή διαταραχή.


Η μουσική έχει άμεση επίδραση στη συμπεριφορά, την κίνηση και τη συναισθηματική κατάσταση και μπορεί να εκφράσει αυτό που δεν μπορούν να πουν οι λέξεις.

 

Η μουσικοθεραπεία στηρίζεται και δουλεύει ιδιαίτερα με τον μη-λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, όπως είναι η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του σώματος, η απόσταση και ο τόνος της φωνής γι αυτό και αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα με το συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παιδιά που έχουν δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και στο χτίσιμο σχέσεων.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες, παθητική (ακρόαση μουσικής) και ενεργητική (συμμετοχική). Το δεύτερο αναφέρεται στη μουσική αυτο-έκφραση και επικοινωνία, που είναι αυθόρμητη, με ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, με όργανα ή φωνή.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και βελτίωση της:

 • • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

 • • Ανάπτυξη της ικανότητας για συγκέντρωση.

 • • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της αυτοέκφρασης.

 • • Ανάπτυξη λόγου και ομιλίας

 • • Έκφραση και επεξεργασία διαφορετικών συναισθημάτων.

 • • Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας.

 • • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της χρήσης της φωνής και ανάπτυξης του λόγου.

 • • Διεύρυνση δεξιοτήτων του συντονισμού της κίνησης.


Ομάδα «Μαθαίνω Κοινωνικές Δεξιότητες»
 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές στην ανάπτυξη του παιδιού για το χτίσιμο προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς καθορίζουν την ισορροπία στη ζωή και συμβάλλουν στην ψυχική ανθεκτικότητα του.

 

Η ανάπτυξή των κοινωνικών δεξιοτήτων ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, από την γέννηση, και η ενίσχυση/εξέλιξή τους συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια της ζωής του παιδιού.  Μερικές βασικές κοινωνικές δεξιότητες είναι: η επικοινωνία, η ικανότητα έκφρασης, η διαχείριση/επίλυση συγκρούσεων, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η αναγνώριση/αποδοχή και διαχείριση συναισθημάτων κα.

Στην ομάδα ¨Μαθαίνω κοινωνικές δεξιότητες¨ στόχο έχουμε να ενισχύσουμε τα παιδιά με ¨τα εργαλεία¨ που απαιτούνται για την προσωπική τους ανάπτυξη, συμβίωση και αλληλεπίδραση με τον κόσμο γύρω τους. Με στοχευμένες κάθε φορά δραστηριότητες, επεξεργαζόμαστε από μια κοινωνική δεξιότητα, την οποία δουλεύουμε τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ώστε το παιδί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα και πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

 

Αυτό γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, μέσω της μουσικής, της τέχνης, της έκφρασης και της κίνησης. Τέλος, τα παραμύθια και οι ιστορίες είναι είναι ένα δυνατό εργαλείο που χρησιμοποιούμε γιατί δίνει μηνύματα με τρόπο έμμεσο και αποτελεσματικό.

 

Οι συναντήσεις είναι 12, με διάρκεια 1 ώρα.

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων βοήθειας και υποστήριξης που πραγματοποιείται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από εξειδικευμένο ψυχολόγο. Στόχο έχει να βοηθήσει το άτομο να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει αποφάσεις για σπουδές και για επαγγέλματα και να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του.

Πραγματοποιείται σε 2 συναντήσεις, διάρκειας  90 λεπτών, από εξειδικευμένο ψυχολόγο στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με την χρήση συνέντευξης και ψυχομετρικών εργαλείων.

 

Σκοπός αυτών των συναντήσεις είναι η παροχή συμβουλών  στον έφηβο να αποφασίσει, με βάση τις κλίσεις και τις ικανότητες του, για το επαγγελματικό του μέλλον. Ακόμη με την συνδρομή της συμβούλου έχει την δυνατότητα να διερευνήσει τις σχολές και να θέσει στόχους. Στην διαδικασία αυτή είναι δυνατή η παροχή σχετικών συμβουλών και στους γονείς του εφήβου.

Ομάδα Διαχείρισης Άγχους Εξετάσεων και Πανελληνίων

Το άγχος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν ή δοκιμασίες που καλούνται να διεκπεραιώσουν.

 

Όταν το άγχος είναι διαχειρίσιμο τότε αναφερόμαστε στο λεγόμενο ¨παραγωγικό άγχος¨, το οποίο είναι και ωφέλιμο. Παράδειγμα, στην περίοδο των εξετάσεων το άγχος βοηθά τον έφηβο να βρίσκεται σε ετοιμότητα, τον κρατά σε εγρήγορση και τον βοηθά να οργανωθεί καλύτερα προκειμένου να προετοιμαστεί.

 

Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα του άγχους είναι η κινητοποίηση. Στις περιπτώσεις όμως που το άγχος αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια του ατόμου και κατ’ επέκταση και στην ψυχική του υγεία και ισορροπία, θα είναι καλό να δεχτεί συμβουλές και καθοδήγηση για το τρόπο διαχείρισης αυτού.

Η Ομάδα Διαχείρισης Άγχους Εξετάσεων και Πανελληνίων αποτελείται από ένα δομημένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στους έφηβους που χρειάζονται την καθοδήγηση που προαναφέραμε ώστε να οργανωθούν και να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος τους, με τρόπο που να τους είναι εν τέλει ωφέλιμο. 

Σκοπός της ομάδας είναι να μειωθεί το άγχος, τα σωματικά συμπτώματα (πόνοι στο στομάχι, πονοκέφαλοι κ.ά) και να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι διαχείρισης σε επίπεδο συμπεριφοράς. Η διαχείριση του άγχους πραγματοποιείται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και συζητήσεις γύρω από το άγχος. Ακόμα πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις (role playing) και τεχνικές χαλάρωσης (διαφραγματική αναπνοή και νευρομυϊκή χαλάρωση).

 

Η ομάδα διεξάγεται σε 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις, από 2 θεραπευτές, με κατεύθυνση την γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Μία αρχική ατομική συνέντευξη θα απαιτηθεί πριν την ένταξη κάθε μέλους στην ομάδα. Η ομάδα απευθύνεται σε κυρίως μαθητές-τριες της Γ’ Λυκείου, αλλά και σε μαθητές της Α' & Β’ Λυκείου και Γυμνασίου. 

Για Παιδιά: Services
bottom of page